Whocopied.me

Privatlivspolitik

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål? Kontakt os, og vi skal besvare dit spørgsmål direkte.

Blue Header

1. INDLEDNING

1.1¬†Selskabet tager beskyttelse af persondata alvorligt og √łnsker at v√¶re en seri√łs og sikker¬†samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2 Selskabet har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan Selskabet behandler de personoplysninger der indsamles.

1.3¬†Selskabet foretager l√łbende en vurdering af den risiko der er forbundet med udvekslingen¬†af de p√•g√¶ldende persondata, og om¬†udvekslingen kan p√•virke dine grundrettigheder.

1.4¬†I de tilf√¶lde hvor det er n√łdvendigt for Selskabet at behandle personf√łlsomme oplysninger¬†om dig vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de p√•g√¶ldende data behandles.

2. KONTAKTOPLYSINGER:

2.1¬†Selskabet kan til enhver tid kontaktes p√• f√łlgende m√•der:

2.1.1 Mail: info@startupcentral.dk

2.1.2 Telefon: 29 29 01 13

2.1.3¬†Adresse: S√łndergade 49, 8700 Horsens

2.1.4 CVR: 39 31 99 42

3. HVORNÅR INDSAMLER VI DINE DATA:

3.1¬†Selskabet indsamler f√łrst dine data i¬†det √łjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om¬†hvilke data vi indsamler og til hvilke form√•l de p√•g√¶ldende data indsamles.

3.2 Selskabet indhenter ikke data fra tredje parter.

4. HVILKE DATA INDSAMLES:

4.1 Selskabet anvender dine data for at kunne opfylde en aftale Selskabet er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.

4.2 Selskabet indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter bl.a. navn og mailadresse.

5. DE REGISTREREDE PERSONDATA ANVENDES TIL:

5.1¬†Selskabet indsamler og registrer alene persondata til f√łlgende form√•l:

5.1.1 Administrative formål.

5.1.2 Opfyldelse af en aftale indgået med Selskabet.

5.1.3 Til opfyldelse af en anmodning i relation til Selskabets ydelser.

5.1.4 Stillingsbesættelse.

5.2¬†Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovenn√¶vnte form√•l, og s√•fremt der skulle vise sig behov for at behandle de p√•g√¶ldende data til andet form√•l, vil du blive¬†bedt om¬†at samtykke hertil, medmindre samtykke ikke er n√łdvendigt.¬†I s√• fald vil vi blot oplyse dig¬†om s√•danne form√•l.

6. RELEVANT PERSONDATA:

6.1¬†Selskabet begr√¶nser til enhver tid den persondata der behandles om dig til det n√łdvendige, og sikrer s√•ledes at der ikke behandles eller opbevares un√łdig persondata.

6.2¬†Form√•let med registreringen af den p√•g√¶ldende data afg√łr hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata der er n√łdvendig for at kunne opfylde de¬†I pkt. 5 anf√łrte form√•l.

6.3¬†Selskabet henstiller til, at der ikke¬†fremsendes¬†personoplysninger af f√łlsom karakter¬†til¬†Selskabet eller¬†gennem Selskabets¬†tjenester/hjemmeside, herunder oplysninger om race¬†og etnisk oprindelse, politiske holdninger, religi√łs og filosofisk opfattelse, fagforeningsm√¶ssigt¬†tilh√łrsforhold, genetisk og biometrisk data, helbredsoplysninger eller seksualitet¬†og seksuel orientering.

7. N√ėDVENDIGE DATA:

7.1¬†Selskabet anvender og behandler alene de data som er n√łdvendige for at kunne opfylde¬†de i pkt. 5 fastsatte form√•l herunder at¬†opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

7.2¬†Selskabet arbejder l√łbende p√• ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at¬†sikre at m√¶ngden af persondata altid begr√¶nses mest muligt.

7.3¬†Det kan udover de data der er n√łdvendige for at opfylde de i pkt. 5 anf√łrte form√•l ligeledes¬†v√¶re n√łdvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er n√łdvendigt i relation¬†til g√¶ldende lovgivning.

8. KONTROL OG OPDATERING:

8.1¬†Selskabet s√łrger for l√łbende at kontrollerede registrerede persondata¬†og¬†opdaterer disse,¬†n√•r der er √¶ndringer heri.

8.2 Du kan som registreret til enhver tid meddele os, såfremt der er sket ændringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske via kontaktoplysningerne i denne privatlivspolitik.

8.3 Selskabet har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

9. SLETNING:

9.1 Selskabet s√łrger for l√łbende at slette persondata der ikke l√¶ngere er n√łdvendig eller relevant for de i pkt. 5 anf√łrte form√•l.

9.2 Selskabet opbevarer som udgangspunkt oplysninger til bogf√łring 5 √•r tilbage i tid samt almindelige kontaktoplysninger op til 1 √•r efter kontraktudl√łb.

9.3 Du kan til enhver tid beg√¶re dine persondata slettet, s√•fremt Selskabet ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de p√•g√¶ldende oplysninger er n√łdvendige for at Selskabet kan opfylde den indg√•ede aftale eller anmodning.

10. SAMTYKKE:

10.1 Selskabet indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anf√łrte form√•l, idet Selskabet er n√łdsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.

10.2 I det tilf√¶lde at dine persondata √łnskes anvendt til andre form√•l end de i pkt. 5 anf√łrte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen p√•begyndes, s√•fremt samtykke er n√łdvendigt.

11. VIDEREGIVELSE:

11.1 Selskabet videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre akt√łrer med mindre vi har samtykke hertil eller det er n√łdvendigt for at opfylde en aftale med dig.

11.2 Selskabet er dog berettiget til at g√łre brug af databehandlere, og kan i den anledning overgive dine relevante persondata hertil.

11.3 Selskabet er også berettiget til at videregive oplysninger til Selskabets samarbejdspartnere, i det omfang du har anmodet herom, eksempelvis ved oprettelse af en brugerprofil hos en af Selskabets samarbejdspartnere.

12. SIKKERHED:

12.1 Selskabet har interne regler for h√•ndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med Selskabets sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetg√łrelse, tab, √¶ndring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

13. COOKIES:

13.1 Hvis vi placerer cookies på dit IT-udstyr, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle persondata via cookies.

13.2 F√łr vi placerer cookies p√• dit udstyr, beder vi om dit samtykke. N√łdvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

13.3 Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

DU HAR RET TIL:

14.1 Du har altid ret til at f√• adgang til de persondata som Selskabet har registreret omkring dig, herunder at f√• oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du √łnsker det, kan du ogs√• f√• oplyst, hvor l√¶nge vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor, samt hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

14.2 Der er i visse tilfælde oplysninger, som Selskabet ikke udleverer, eksempelvis hvor andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

14.3 Hvis du vil g√łre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte Selskabet p√• en af f√łlgende m√•der:

14.3.1 pr. tlf. på 29 29 01 13

14.3.2 pr. mail på info@startupcentral.dk

14.3.3 pr. brev p√•¬†S√łndergade 49, 8700 Horsens

14.4 I tilf√¶lde af at Selskabet har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med, at de registrerede data ikke er korrekte eller un√łjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slettes og de un√łjagtige data rettes.

14.5 Du skal sende information om de data du m√•tte mene er un√łjagtige eller forkerte, hvorefter Selskabet vil tage sig af sagen.

14.6 Der kan v√¶re tilf√¶lde, hvor du ikke er enig i, at vi behandler dine persondata. I disse tilf√¶lde kan du anmode Selskabet om at slette de p√•g√¶ldende data. Det kan du ligeledes¬†g√łre s√•fremt du mener, at Selskabet behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke l√¶ngere er n√łdvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

14.7 Selskabet vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme √łnsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemf√łre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

14.8 Du kan til enhver tid g√łre indsigelse overfor Selskabets behandling af dine persondata, eller mod at Selskabet videregiver dine data.

14.9 I tilf√¶lde af at du √łnsker at g√łre indsigelse kan du kontakte Selskabet p√• de i pkt. 14.3. anf√łrte m√•der, med angivelse af hvilken behandling du g√łr indsigelse imod, og hvorfor.

14.10 Er din indsigelse berettiget, vil Selskabet stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

14.11 Du har ret til at f√• de persondata retur, som du m√•tte have stillet til r√•dighed for Selskabet, eller de data som Selskabet har indhentet fra andre p√• baggrund af din accept heraf. Er du part i en aftale med Selskabet, kan du ligeledes f√• dine persondata retur, dog har Selskabet ret til at behandle de persondata, der er n√łdvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

14.12 Du er ligeledes berettiget til at f√• overf√łrt dine persondata til en anden tjenesteudbyder, s√•fremt du m√•tte √łnske det og det er foreneligt med den indg√•ede aftale.

14.13 I de tilfælde hvor Selskabet skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

14.14 Selskabet bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Modtag uvurderlige nyheder og viden

Ved tilmelding af nyhedsbrevet accepterer du, at vi må sende dig nyhedsbreve med informationer omkring Startup Central samt tilbud. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket.